Банер
Банер

Колеж Света София

Име: Частен Професионален Колеж "Света София" - гр. Септември
Категория: Образование, Колеж
Адрес: www.svetasofia.eu


Частен Професионален Колеж "Света София" - гр. СептемвриКолеж "Света София" - гр. Септември предлага професионално обучение в сферата на предприемачеството и туризма.

Колежа предоставя многоаспектна и висококвалифицирана подготовка, която дава на колежаните възможност да се реализират във всяко българско и чуждестранно предприятие, както и необходимите опит и познания за стартиране и управление на самостоятелен бизнес.

След успешно завършване, колежаните получават EUROPASS приложение към свидетелство за професионална квалификация.
Полученият документ дава възможност за реализация на колежаните, като високо квалифицирани специалисти в страната и чужбина, както и за продължаване на образованието във висши учебни заведения за придобиване на образователно-квалификационна степен „Бакалавър”.

За учебната 2011/2012 г. колежът ще извършва прием по следните специалности:

1. Предприемачество и мениджмънт - срок на обучение 2 години, дневна и задочна форма на обучение;
2. Организация и управление на хотелиерството - срок на обучение 2 години, дневна и задочна форма на обучение.
Назад към Каталога